Promocje na usługi księgowe

1. Promocja „NOWY KLIENT”

Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów, którzy w terminie do 31.05.2016r. zdecydują się na współpracę z nami 
i udokumentowane zostanie to standardową umową.
Korzyści dla nowych Klientów:
50 % ceny z oferty przez 2 pierwsze miesiące trwania umowy.

2. Promocja „START”

Jest przeznaczona wyłącznie dla osób zaczynających działalność gospodarczą, które zdecydują się na współpracę z nami, co zostanie udokumentowane standardową umową.
Korzyści dla tych Klientów:
0,- zł za załatwienie spraw rejestracyjnych,
0,- zł za reprezentację przed właściwymi miejscowo organami podatkowymi i ZUS w bieżących sprawach,
0,- zł pierwszy miesiąc obsługi rachunkowej
50 % ceny z oferty przez drugi miesiąc trwania umowy.

3. Promocja „MOJE BIURO”

Jest przeznaczona wyłącznie dla aktualnych Klientów, którzy wskażą nas innej osobie jako Biuro godne polecenia i zaowocuje to zawarciem z tą osobą standardowej umowy.
Korzyści dla Klientów:
5% rabatu na usługi dla klienta polecającego nasze Biuro, przez cały okres współpracy


Zapraszamy do kontaktu.


Polityka cookies